Професійний інструментарій

Посібник з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Гуманітарна допомога в Україні та сусідніх країнах 

Всеукраїнська програма ментального здоров'я  "ТИ ЯК?"

Коли світ на порозі змін: стратегії адаптації. Психологічна підтримка вчителів і дітей у часи війни.

Професійне зростання та емоційна підтримка вчителів.  

  “Коли світ на межі змін: школа, чутлива до психічного здоровʼя”  

 Концепції школи,  чутливої до психічного здоров’я 

Науково-методичні основи психологічного супроводу діяльності вчителя в умовах реформування освіти: (діагностика і корекція)

Практичний посібник розроблено в рамках виконання наукового дослідження «Науково-методичні основи психологічного супроводу реформування освіти в діяльності психологічної служби» . У виданні вміщені методики і технології надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги педагогічним працівникам закладів освіти у виконані їхньої професійної діяльності в умовах війни. Зокрема, приділено увагу проблемам діагностики, профілактики і терапії емоційного (професійного) вигорання педагогів, підвищенню рівня їхньої психологічної культури, формуванню навичок безконфліктного спілкування і мирного розв’язання конфліктів, формуванню життєстійкості/стресостійкості.

 Безпечний простір. Посібник для психологів та соціальних працівників. 

У навчально-методичному посібнику представлена корекційно-розвиткова програма, метою якої є підвищення стійкості до переживання наслідків стресу дошкільнятами і школярами після психотравмувальних подій 

Всеукраїнське  соціологічне дослідження: 

Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям

Сьогодні заради майбутнього. Школа у воєнний і післявоєнний час.

Групові форми роботи в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій

Практичний посібник «Групові форми роботи в системі психосоціальної 

допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах вна

слідок військових дій (досвід упровадження)» є одним з результатів наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій»,

 Перелік факультативів і курсів за вибором

Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором

Циклограми діяльності працівників психологічної служби

Міністерство освіти і науки України рекомендує працівникам психологічної служби застосовувати у своїй діяльності методичні рекомендації, орієнтовні циклограми діяльності працівників психологічної служби закладів освіти різних типів, розроблені Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи .

Перелік діагностичного інструментарію

Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи розроблено методичні рекомендації «Застосування діагностичних мінімумів у діяльності працівників психологічної служби».

Запропонований перелік діагностичного інструментарію допоможе фахівцям психологічної служби у доборі необхідних методик залежно від предмету дослідження 

Психологу для роботи: діагностичні методики

Досвід надання допомоги дітям і сім’ям - жертвам військового конфлікту

Практичний посібник підготовлено на виконання наукового дослідження «Науково-методичні засади надання соціально-педаго-гічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів»